Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2020

yox
1429 98f2
Reposted frommiischa miischa viawishyouwerehere wishyouwerehere
yox
yox
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
yox
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna vianyaako nyaako
yox
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viausmiechprosze usmiechprosze
yox

December 27 2019

yox
yox
Reposted fromFlau Flau vianyaako nyaako
yox
Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki
yox
8489 b5c2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapomruki pomruki
yox
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viapomruki pomruki

December 24 2019

yox
0770 455f 500
Reposted fromambiente ambiente viahormeza hormeza
yox
yox
6113 7dac 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
yox
0895 72fb 500
Reposted fromartlover artlover viahormeza hormeza
yox
Reposted fromthebelljar thebelljar viahormeza hormeza
yox
6708 f942 500
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza
yox
2702 4779
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
yox

"Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki."

Clarissa Pinkola Estés

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viahormeza hormeza
yox
2589 e9df 500
Trælanípa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl