Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

yox
4090 af45 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza

April 20 2018

yox
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
yox
6720 e6ff 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
yox
7200 d008 500
Reposted frommachinae machinae viahormeza hormeza
yox
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
yox
yox
yox
yox
9979 ea97 500
Reposted fromhysterie hysterie
yox
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapomruki pomruki
6415 d5fa
Reposted frombrumous brumous viapomruki pomruki
yox
Lubię wodzić za nią wzrokiem
I jak leży naga, choć nierozebrana
— Krzysztof Kotowski "Nierozsądek"
Reposted fromperseweracje perseweracje viapomruki pomruki

April 19 2018

yox
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viapomruki pomruki
yox
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
yox
1999 b8fe 500
yox
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful vianyaako nyaako

April 18 2018

yox
5707 6d7e 500
Reposted fromgreensky greensky viaoll oll
yox
2886 2da7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
yox
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl