Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

yox
6358 b1d7 500
Reposted fromprzegrany przegrany viahormeza hormeza
4038 fa0b 500

rumi-thealien:

darkeecofreak:

punkrorschach:

It’s extra funny bc the character actually is like a 20 year old girl who’s been cursed to look like that.

As a kid and I was always confused as to why Sophie just accepted being an old woman but I get it now.

@jazzisback

Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viahormeza hormeza
yox
0904 6ce1 500
Reposted frompiehus piehus viahysterie hysterie
yox
yox
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viamrthewafel mrthewafel
yox
3036 162f
Reposted fromzciach zciach viamrthewafel mrthewafel
yox
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek viatulele tulele
yox
5009 a566
Reposted fromEtnigos Etnigos viatulele tulele
yox
1034 22a0 500
Tatry
yox
0988 f2e4 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
2602 d8f0
Reposted fromapm35 apm35 viahormeza hormeza
yox
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury.
W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać.
Bo tu sami swoi.
Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze.
Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki.
Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar.
Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości..
Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— ?
Reposted fromnatelle natelle viahormeza hormeza
yox
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman viahysterie hysterie
yox
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaoll oll
yox
5528 fe40 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
yox
yox
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl