Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

yox
2455 8ae5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza

November 11 2019

yox
0917 e00e 500
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
yox
Reposted fromFlau Flau viawishyouwerehere wishyouwerehere
yox
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate vianyaako nyaako
yox
2890 d10b
Reposted frompiehus piehus vianyaako nyaako
yox
2475 04ed
Reposted fromwdzienniku wdzienniku vianyaako nyaako
yox
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viahormeza hormeza
7201 2fec 500
Reposted fromakish akish viahormeza hormeza
yox
Kiedy podczas zapoznania ludzie mówią mi: "miło Cię poznać", zawsze odpowiadam "nie śpiesz się z wnioskami".
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza

November 07 2019

yox
0479 8db1 500
Reposted fromnyaako nyaako
yox
0562 1d4c 500
Reposted fromnyaako nyaako
yox
0873 dd52
Reposted fromnyaako nyaako
yox
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viadoubleespresso doubleespresso

November 02 2019

yox
5729 ec59 500
Reposted fromlullaby lullaby viahormeza hormeza
yox
8184 1b7f 500
Reposted fromipo ipo viahormeza hormeza
yox
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
yox
9101 3adb 500
Reposted fromgubert gubert viahormeza hormeza
yox
4608 20ea 500
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
yox
8362 1b23 500
Reposted fromthetemple thetemple viahormeza hormeza
yox
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl