Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

yox
yox
8633 db49 500
Reposted fromem82 em82 viahormeza hormeza
yox
8141 f30a 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viahormeza hormeza
yox
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viahormeza hormeza
yox
8195 ec76 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
yox
yox
tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

yox
8166 7242 500
Reposted fromfungi fungi viahormeza hormeza
yox
7247 13a2 500
Reposted fromfungi fungi viahormeza hormeza
yox
9249 9c67
Reposted fromfelicka felicka viahormeza hormeza
yox
yox
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
yox
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
yox
0215 46df 500
yox
9494 0a17 500
Reposted fromoll oll
yox
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll
yox
Milan Cathedral by Valerio D’Ospina
yox
yox
yox
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl