Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

yox
0887 f3ba 500
Reposted fromoll oll viawishyouwerehere wishyouwerehere
yox

July 19 2019

yox
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianyaako nyaako
yox
3137 3a66 500
Reposted fromnyaako nyaako

July 18 2019

yox
yox
Reposted frombluuu bluuu viaheroes heroes
yox
Reposted frombluuu bluuu viaheroes heroes
yox
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheroes heroes
yox
yox
yox
2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
yox
2148 1f6d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza

July 17 2019

yox
8106 4cc4

starborn-vagabond:

thatscienceguy:

Someone take me. Please. Anyone. I want to go now!

ALWAYS REPOST SOCOTRA.

I love this place it’s amazing TAKE ME THERE.

(via diverguy727)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viahormeza hormeza

July 16 2019

yox
8775 3d5b 500
Reposted fromdark-side-of-art dark-side-of-art vianyaako nyaako
yox
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianyaako nyaako

July 14 2019

yox
7239 1555 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viahormeza hormeza
yox
6994 4ae9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
yox
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viahormeza hormeza
yox
7361 8907 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahormeza hormeza
yox
4648 6a9b
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl