Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2019

yox
5122 15c7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
yox
-Nie jest pan zbyt rozmowny. -Mnóstwo z tego powodu w życiu przecierpiałem.
— Marek Hłasko, Sowa córka piekarza
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viahormeza hormeza
yox
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
yox
5772 e997
Reposted from4777727772 4777727772 viatulele tulele
yox
yox
0398 8bf5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
yox
2033 08f6 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viaoll oll
yox
2957 0119 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
yox
2809 a912
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
yox
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viaoll oll
yox
2023 bbfb
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viaoll oll
yox
Ludzie powinni sobie pomagać. Powinni być dla siebie mostami wsparcia. Smakiem herbaty i pocieszeniem, kiedy życie płata figle i wierci dziurę w brzuchu. Kiedy brudne kłody rzuca pod nogi los. Ludzie powinni mieć dobre serca i dobre oczy. Dobrze poukładane w głowach. Powinni wyciągać dłonie i myśli w stronę drugiego człowieka, żeby podarować słowo, chwilę, spotkanie, smak. Tak ważna jest przecież obecność i rozmowa. Życie mogłoby być takie piękne, gdybyśmy się wzajemnie zauważali.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viahormeza hormeza
yox
3157 4024
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
yox
5986 d791
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
yox
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
yox
Człowiek nigdy nie zna swojego serca. Zimą koło naszej jednostki prowadzono jeńców niemieckich. Szli przemarznięci, z podartymi kołdrami na głowie, w popalonych płaszczach. A mróz był taki, że ptaki spadały w locie. Zamarzały. W tej kolumnie jeńców szedł jakiś żołnierz... Chłopiec... Na twarzy zamarzały mu łzy... A ja wiozłam na taczkach chleb do stołówki. On nie może oderwać oczu od taczek, nie widzi mnie, tylko te taczki. Chleb... Chleb... Biorę jeden bochenek, odłamuję kawałek i daję Niemcowi. On bierze... Bierze i nie wierzy... Nie może uwierzyć... Nie wierzy!
Byłam szczęśliwa... Byłam szczęśliwa, że nie mogę nienawidzić. Sama się wtedy sobie dziwiłam.
— Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety"
Reposted from1923 1923 viahormeza hormeza
yox
0402 0075 500
yox
7458 3923
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
yox
Reposted fromdoktoragon doktoragon vianyaako nyaako
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl